waldemar-brandt-ISbQTI_yob4-unsplash.jpg

Nyheter fra vår verden 

Her legger vi ut relevante artikler og nyheter med jevne mellomrom.
Har du tilbakemeldinger eller interessert i å høre mer?
Kontakt oss gjerne i dag for en uformell prat.

Sirkulære bygg - nye muligheter for tre?

Byggeindustrien må legges om raskere enn i dag. Vi må bli mer nøysomme og utnytte ressursene smartere. Mer langsiktig, mer fremtidsrettet. Byggeindustrien må bli sirkulær og fornybar. Dette er en stor mulighet for norsk material- og teknologiutvikling. Og for norsk treindustri!

Drammen har en treindustrihistorie å bygge videre på. Hva venter vi på?

Drammen skal utvikles til en foregangskommune, Norge til et foregangsland. Da nytter det ikke å fire på premissene om bærekraft når kommuneøkonomien blir trang.

Vil ombruke 100.000 
kubikkmeter trevirke i året
innen fem år

Norge ligger etter på ombruk av trevirke, men nå begynner man å ta grep for en mer sirkulær verdikjede i treindustrien. Blant annet fronter Norwegian Wood Cluster nå et ombruksprosjekt som er med og kjemper om en del av en pott på én milliard kroner i grønne innovasjonsmidler.