egemen-ustaoglu-NFRRZLEmpz8-unsplash.jpg

Kristine Nore

Partner og ombruksdriver

Telefon:

(+47) 90 94 94 84

Email:

Adresse:

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram

Kort om Kristine

Kristine Nore har jobbet med trekonstruksjoner hele livet. Som liten jente, oppvokst på gård, som håndlanger til «hoffsnekkeren». Studiene gikk i samme regning. Hun har erfaring fra industri og forskning på bygg i tre. Hun er siv.ing. fra NMBU med spesialisering innen trekonstruksjoner. Doktorgraden «Hygrotermisk ytelse av ventilert trekledning» tok hun innen prosjektet Klima 2000 på NTNU, ansatt på Sintef Byggforsk. Hun har jobbet med krysslimtre, ofte kalt massivtre, først som prosjektleder ved Moelven Massivtre, og sist i Splitkon som forsknings- og innovasjonssjef.

Kristine har vært aktiv innen standardisering, som fast medlem i SN/K 077 speilkomiteen for Eurokode 5, konstruksjonsstandarden for tre, leder av utviklingen av standarden «Utførelse av bærende trekonstruksjoner» som kom i 2017, og nå utarbeides på europeisk nivå. Og i SN/K267, treprodukter, samt SN/K 346 som gjelder fukt i bygg og byggeprosess.

Kristine Nore

Gründer og daglig leder

Telefon:

(+47) 90 94 94 84

Email:

Adresse:

Øvre Noreveien 2,
3536 Noresund, Norge

Fødested/år

Noresund, 1978

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram

Kort om Kristine

Kristine Nore har jobbet med trekonstruksjoner hele livet. Som liten jente, oppvokst på gård, som håndlanger til «hoffsnekkeren». Studiene gikk i samme regning. Hun har erfaring fra industri og forskning på bygg i tre. Hun er siv.ing. fra NMBU med spesialisering innen trekonstruksjoner. Doktorgraden «Hygrotermisk ytelse av ventilert trekledning» tok hun innen prosjektet Klima 2000 på NTNU, ansatt på Sintef Byggforsk. Hun har jobbet med krysslimtre, ofte kalt massivtre, først som prosjektleder ved Moelven Massivtre, og sist i Splitkon som forsknings- og innovasjonssjef.

Kristine har vært aktiv innen standardisering, som fast medlem i SN/K 077 speilkomiteen for Eurokode 5, konstruksjonsstandarden for tre, leder av utviklingen av standarden «Utførelse av bærende trekonstruksjoner» som kom i 2017, og nå utarbeides på europeisk nivå. Og i SN/K267, treprodukter, samt SN/K 346 som gjelder fukt i bygg og byggeprosess.

ivar.jpg

Ivar Ragnhildstveit

Partner og ombruksdriver

Telefon:

(+47) 92 26 52 57

Email:

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram

Kort om Ivar

Ivar fikk tidlig kjennskap og interesse for snekkerfaget.  Med far som snekker var ikke gode råd og hjelp langt unna.

Det var naturlig å ta ingeniørutdanning i samme retning og er bygg- og anleggsingeniør fra Hærens Ingeniørhøgskole.

Etter endt plikttjeneste ble det ansettelse i entreprenørforretning med stilling prosjekteringsleder totalentrepriser.

Han har også erfaring fra andre bransjer, filtrering og seperasjonsløsninger for industrien, og internasjonal erfaring.

Etter flere år i entreprenørbransjen har han i tillegg jobbet med kl-tre (massivtre) og limtre som Salgs- og markedssjef

i Splitkon.

20200914-P9140032-2.jpg

Urda Ljøterud 

Partner og ombruksdriver

Telefon:

(+47) 95 48 72 52

Email:

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram

Kort om Urda

Urda har master i ressursøkonomi fra NMBU, har vært FRAM-rådgiver for Innovasjon Norge i 5 år og rådgiver i forretningsutvikling i Buskerud Næringshage i 8 år. Urda er økologisk bonde og energisk ombruksdriver med stor prosjekterfaring fra fremtidsrettet landbruk til industri.

TJENESTER

RÅDGIVNING

 • Utvikling av bærekraftige bygg

 • Sirkulære verdikjeder

 • Bygge- og materialteknikk

 • Bygningsfysikk

  • Inneklima og overflater

  • Klimaskjerm

 • Miljøtiltak og ombruk 

 • Beskrivelser ytelses- og funksjonsbeskrivelser

 • Kvalitetsstyring, kontrollplaner

 • Fuktsikringsplaner, fuktovervåkning

PROSJEKT- RÅDGIVNING

 • Nye bærekraftige bygg i tre

 • Ombruk av tre i bygg

 • Fra ide til ferdig levert prosjekt

 • Tverrfaglig bindeledd i byggeprosessen

 • Bygge -og materialteknikk

 • Prosjektplaner og -oppfølging

  • Fremdrift 

  • Økonomi

  • Byggeplass

 • Bygningsforvaltning

FOREDRAG

 • Bærekraft i bygg

 • Ombruk

 • Sirkulær økonomi og sirkulære verdikjeder

 • Inneklima og overflater

 • Trekonstruksjoner og krysslimtre

FORSKNING

 • Utvikle produkter med ombruk av trevirke

 • Utvikle og bygge ombruksindustri

 • Bærekraft og sirkulær økonomi i byggenæringen 

 • Grønn omstilling i treindustrien

 • Miljøegenskaper til produkt i tre

 • Innemiljø og helse i bygg  tre