Våre tjenester

Generell 
Rådgivning

 • Utvikling av bærekraftige bygg

 • Sirkulære verdikjeder

 • Bygge- og materialteknikk

 • Bygningsfysikk

  • Inneklima og overflater

  • Klimaskjerm

 • Miljøtiltak og ombruk 

 • Beskrivelser ytelses- og funksjonsbeskrivelser

 • Kvalitetsstyring, kontrollplaner

 • Fuktsikringsplaner, fuktovervåkning

Prosjekt-rådgivning

 • Nye bærekraftige bygg i tre

 • Ombruk av tre i bygg

 • Fra ide til ferdig levert prosjekt

 • Tverrfaglig bindeledd i byggeprosessen

 • Bygge -og materialteknikk

 • Prosjektplaner og -oppfølging

  • Fremdrift 

  • Økonomi

  • Byggeplass

 • Bygningsforvaltning

steinar-engeland-8aAqbbN5MRI-unsplash.jp
College Lecture

Foredrag

 • Bærekraft i bygg

 • Ombruk

 • Sirkulær økonomi og sirkulære verdikjeder

 • Inneklima og overflater

 • Trekonstruksjoner og krysslimtre

Samarbeidspartnere

 • NWC medlemmer

 • VillEnergi

 • RagnSells

 • Resirqel

 • NMBU

 • Viken Skog

Forskning

 • Utvikle produkter med ombruk av trevirke

 • Utvikle og bygge ombruksindustri

 • Bærekraft og sirkulær økonomi i byggenæringen 

 • Grønn omstilling i treindustrien

 • Miljøegenskaper til produkt i tre

 • Innemiljø og helse i bygg  tre

Vår ekspertise

Tidlig prosjektfase

 • Design-Build - hvorfor og hvordan bruke tre

 • Fuktsikringsplan

 • Avklaringer, planer og fremdrift

 • Prisestimater og budsjett

Gjennomføringsfase 

 • Kvalitetskontroller og oppfølgning

 • Fuktoppfølging

 • Evaluere, innstilling av underleverandører

Ferdig bygg

 • Fuktoppfølging

 • As-built dokumentasjon

 • Oppfølging av garantier